Krizové řízení a insolvence

Zpracování a podání návrhů na prohlášení konkurzu příslušnému soudu.

V současném tržním prostředí může u každé firmy nastat situace, kdy je nutné řešit problémovou finanční situaci, ať již z důvodu nedostatečného cash-flow, neuhrazením pohledávky ze strany odběratele, platební neschopnosti, většího množství dlužníků apod. Náš tým Vám nabízí řešení z oblasti krizového řízení a insolvence ve formě zpracování a podání návrhů na prohlášení konkurzu a celkové řešení vzniklé situace.

Řešení Vašich pohledávek

Řešení Vašich pohledávek po lhůtě splatnosti – mimosoudní řešení.

Tato činnost je realizována na základě mandátní smlouvy v souladu s ustanoveními §§ 566 až 576 Obchodního zákoníku současně s vystavením plné moci pro zastupování pro společnost HD PROGRES a.s. v záležitosti vymáhání.

Jak to funguje?

 • Na základě Vašich podkladů, které nám zašlete faxem, e-mailem, poštou (formulář k pohledávce, dotazník k dlužníkovi) dlužníka prověříme.
 • Po podepsání smluv s Vámi (mandátní smlouva) pracujeme na tom, aby Váš dlužník co nejrychleji zaplatil dlužnou částku na Váš účet.

Smluvní odměna je stanovena dle jednotlivých obchodních případů a pohybuje se již od 4 % do 15 % dle stáří pohledávky, bonity dlužníka, dle finančního objemu pohledávky, dle náročnosti při samotném procesu inkasního řízení apod. Neznáme malé dluhy, řešíme pohledávky již od 1.000,– Kč.

Smluvní odměnu můžeme po dohodě stanovit i dle úspěšnosti vymožené pohledávky, jinak postupujeme dle platného ceníku služeb.

Za uzavření splátkového kalendáře – odměna 14 % z každé uskutečněné splátky.

Výhody

 • Pracujeme s Vámi a pro Vás – rychle a důsledně, tím šetříme Váš čas a zvyšujeme úspěšnost inkasa pohledávek
 • Žádné vstupní náklady, žádné zálohy
 • Naše odměna následuje až po uhrazení dluhu dlužníkem
 • Řešíme dluhy již od 1.000,– Kč od občanů, živnostníků, malých a středních firem všech právních forem , pro nás neexistují malé dluhy

Naše zásady

 • Individuální řešení daného obchodního případu je samozřejmostí
 • Naší zásadou je nikdy a za žádných okolností nenarušit obchodní vztah dlužník×věřitel, pracujeme korektně a na základě morálních a obchodně etických kodexů
 • Samozřejmostí je řešení inkasa pohledávek jen dle platných právních předpisů a norem
 • Spolupracujeme s advokátní a exekutorskou kanceláří , pro případ, že selže mimosoudní řešení inkasa pohledávek
 • Věřitel má vždy poslední slovo
 • Vy se věnujete své práci, my se věnujeme Vašim pohledávkám

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz