Údržba komunikací

  • odklizení sněhu z komunikací a jejich posyp
  • dosypávání a vyrovnávání výtluků na parkovištích a komunikacích
  • terénní úpravy na plochách po výkopech
  • opravy poškozeného oplocení atd.
  • provádění ručních výkopových prací
  • obnova vodorovného a svislého dopravního značení

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz