Znalecké posudky

Jsme Vám vždy k dispozici pro zpracování posudků v oblasti soudního znalectví pro soudní řízení občanů, státní správu, policii ČR v těchto oborech:

Stavebnictví

 • statika a dynamika stavebních konstrukcí – ocel, železobeton, dřevo
 • vady a škody na objektech vlivem účinků poddolování
 • vady a škody na stavebních konstrukcích
 • posouzení stávajících konstrukcí po haváriích, požárech nebo jiných poruchách
 • preventivní a podrobné prohlídky ocel. konstrukcí, zdvihacích zařízení atd.
 • hodnocení existujících konstrukcí a objektů, protokoly provozní způsobilosti
 • zakládání staveb, stavby na poddolovaném území, důlní škody
 • vliv účinků poddolování na stavební a technologické objekty, potrubní trasy a inženýrské konstrukce

Strojírenství

 • vady a škody na technologických konstrukcích
 • statická diagnostika konstrukcí a strojů
 • měření a vyhodnocení korozních úbytků materiálu
 • statická analýza snížení únosnosti konstrukce vlivem koroze nebo jejich trvalých deformací

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz