Revize konstrukcí

Nabízíme revize, prohlídky, odborné posudky a zpracování protokolů provozní způsobilosti objektů a technologických zařízení pro zvýšení jejich bezpečnosti a spolehlivosti.

  • kontrolní, preventivní a podrobné prohlídky ocelových konstrukcí, stavebních i technologických objektů a inženýrských konstrukcí
  • statické posudky stávajících potrubí na účinky poddolování
  • revizní činnost a zvláštní posouzení v oblasti zdvihacích zařízení
  • revize a odborné posudky stavebních a technologických objektů na poddolovaném území
  • odbornou znaleckou pomoc při haváriích stavebních a technologických objektů
  • revize protikorozních nátěrů ocelových konstrukcí a měření korozních úbytků
  • hodnocení existujících konstrukcí
  • revize a zpracování protokolů provozní způsobilosti objektů a technologických zařízení
  • úpravy stávajících objektů poškozených vlivy poddolování
  • provádění odborných školení v oboru revizí ocelových konstrukcí a zdvihacích zařízení

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz