Statická analýza únosnosti potrubí vody OOV - Karviná


Objednatel: OKD a.s., Důl ČSM zastoupený DŠ Stonava
Název stavby: Potrubní přivaděč vody OOV Životice – Karviná II. etapa
Obsah dodávky: Znalecký posudek – statická analýza únosnosti potrubí na budoucí poddolování

Statická analýza únosnosti potrubí na budoucí poddolování.
Statická analýza únosnosti potrubí na budoucí poddolování.

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz