Měření a vyhodnocení koroze sloupů u reaktoru K3


Objednatel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.
Název stavby: Snížení emisí Nox v elektrárně Dětmarovice, a.s.
Obsah dodávky: Znalecký posudek – Měření a vyhodnocení korozních úbytků sloupů u raktoru K 3

Měření a vyhodnocení korozních úbytků sloupů u raktoru K 3
Měření a vyhodnocení korozních úbytků sloupů u raktoru K 3

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz