Statický posudek nadzemního přivaděče pitné vody DN 600/9


Objednatel: Důlní škody STONAVA, spol. s r.o.
Název stavby: Nadzemní přivaděč pitné vody DN 600/9 OOV Životice – Karviná I. etapa.
Obsah dodávky: Znalecký posudek – „Statické posouzení a zjištění teoretické zbytkové únosnosti potrubí přivaděče pitné vody pro budoucí zatížení potrubí důlními vlivy“.

Část nadzemní potrubní trasy přivaděče pitné vody
Přemostění potrubí pitné vody přes železnici.

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz