Statická analýza únosnosti objektu Centrální klimatizace na účinky poddolování

Objednatel : OKD, a.s.

Obsah dodávky : Znalecký posudek – statická analýza únosnosti konstrukce „Centrální klimatizace“ Dolu ČSM ve Stonavě.

Pohled na halu Centrální klimatizace
Nosná OK haly Centrální klimatizace

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz