Měření koroze střešního prstence vodojemu

Objednatel : Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

Název stavby : Oprava střešní konstrukce vodojemu ve Vyšních Lhotách

Obsah dodávky : Znalecký posudek – Měření koroze a hodnocení provozní způsobilosti OK střešní konstrukce.

Celkový pohled na vodojem č. 2
Detail koroze střešního prstence

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz