Expertní analýza úprav Centrální klimatizace na účinky poddolování

Objednatel : OKD, a.s.

Název stavby : Centrální klimatizace Dolu ČSM ve Stonavě

Obsah dodávky : Statické přepočty pilotového založení haly na budoucí poddolování.

OK štítové stěny haly
Sloupek štítové stěny

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz