Statické posouzení ocelového potrubního přivaděče DN 600/9


Objednatel: OKD, a.s.
Název stavby: Nadzemní přivaděč pitné vody OOV Životice – Karviná.
Obsah dodávky: Statické posouzení na budoucí poddolování a návrh technických opatření.

Nadzemní přivaděč pitné vody
Pevné uložení přivaděče vody

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz