Revize a analýza provozní způsobilosti OK střechy


Objednatel: REMIT spol. s.r.o.
Název stavby: Objekt „Třídírny“ v areálu fy REMIT s.r.o. ve Šternberku
Obsah dodávky: Znalecký posudek – Měření korozních úbytků OK a protokol o provozní způsobilosti.

Střešní vazník
Detail přípojů diagonál střešního vazníku

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz