Posouzení objektu "Národního domu" na seismické vlivy


Objednatel: Obec Doubrava
Název stavby: Národní dům v Doubravě
Obsah dodávky: Znalecký posudek – příčiny poruch objektu a návrh na jejich odstranění.

Národní dům v Doubravě
Hlavní sál "Národního domu"

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz