Měření korozních úbytků ocelové konstrukce


Objednatel: Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
Název stavby: VDJ Lískovec 100
Obsah dodávky: Měření korozních úbytků OK a protokol o provozní způsobilosti.

Pohled na vodojem
Detail koroze ocelové nádrže vodojemu

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz