Statický posudek střešních vazníků tělocvičny - ZŠ Majakovského, Karviná


Objednatel: ZŠ Karviná
Název stavby: Energetické úspory I. ZŠ Majakovského Karviná
Obsah dodávky: Statický posudek střešní konstrukce – SO 06 Tělocvična.

Střešní konstrukce tělocvičny
Detail přivařených diagonál vazníku

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz