Posouzení stavu jeřábových drah po provedené opravě


Objednatel: Eko.Prima Fin, spol. s r.o.
Název stavby: Posouzení jeř. drah po opravě v LOGISTIC CENTER Olomouc
Obsah dodávky: Znalecký posudek – Posouzení jeř. drah po opravě v LOGISTIC CENTER Olomouc.

Celkopvý pohled na jeřábové dráhy
Detail jeřábové dráhy

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz