Diagnostika konstrukce plynojemů, měření, hodnocení bezpečnosti a stanovení způsobilosti k provozu


Objednatel: ISD DUNAFERR ZRT – Maďarsko
Název stavby: Udělení povolení k provozu dvou plynojemů MAN 150 000 m3.
Obsah dodávky: Revizní prohlídky, statická analýza konstrukce,měření koroze, návod k provozu, kontrolní a bezpečnostní systémy, hodnocení způsobilosti k dalšímu provozu.

Celkový pohled na plynojem
Vnitřní ocelová konstrukce plynojemu

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz