Projekce a realizace

Projektová dokumentace

Tým zkušených projektantů navrhne a projekčně zpracuje nápady a vize investora za striktního dodržení principů technicky a ekonomicky optimálního řešení. Naší silnou stránkou jsou speciální inženýrské činnosti jako statické a dynamické výpočty ocelových konstrukcí, stavby na poddolovaném území a speciální inženýrské stavby.

 • Architektonické studie
 • Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Realizační projektová dokumentace
 • Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Speciální inženýrské činnosti

 • Projektová inženýrská činnost – pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení (projednání s dotčenými orgány státní správy a majiteli nemovitostí dotčených stavbou).
 • Statické a dynamické posudky ocelových, železobetonových a dřevěných konstrukcí, velkostrojů, zakladačů, jeřábů, mostů, potrubních tras, komínů atd.
 • Stavby na poddolovaném území, zvláštní pozemní objekty a inženýrské stavby.
 • Kontrolní a revizní prohlídky ocelových konstrukcí, stavebních a technologických objektů a zdvihacích zařízení, potrubních tras atd.
 • Technický dozor investora (dokumentace pro výběrové řízení, hodnocení nabídek, dozor při provádění a kolaudaci stavby).
 • Autorský dozor.
 • Stavební dozor.
 • Autorský dozor při zpracování výrobní dokumentace.
 • Speciální činnosti se zaměřením na rozhodující problémy (statika, dynamika, hluk, atd.)
 • Nabízíme investorům odbornou pomoc formou dodávek stavebních a technologických částí projektů, kompletních i dílčích

Firma je držitelem certifikátu ISO ČSN – EN 9001 na tyto nabízené činnosti.

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz