O společnosti

Společnost HD PROGRES byla založena v r. 1996 pod původním názvem HD Projekt,a.s. jako projekční kancelář specializovaná na statiku a dynamiku ocelových konstrukcí, projekci staveb na poddolovaném území, jejich rekonstrukce a modernizace. S rozvojem a potřebami trhu se naše činnosti dále rozšířili na inženýrskou a dodavatelskou činnost a diagnostiku ocelových konstrukcí. Rovněž velmi významnou část tvoří znalecká činnost v již zmiňovaných oborech.

V roce 2006 jsme zahájili činnost divize HD PROGRES Účetnictví a daně, která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti účetnictví a daní včetně komplexního ekonomického a finančního poradenství pro naše klienty.

Projekce a realizace
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz

Účetní a daňový servis
Ing. Denisa Jüngerová

+420 596 622 686
+420 777 065 588
jungerova@hdprogres.cz

Technické služby
Ing. Josef Hajda

+420 596 622 686
+420 777 726 959
hajda@hdprogres.cz